logo

Quiz subsidieregelingen

Quiz

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar waarmee je jouw loopbaan in het primair onderwijs een boost kunt geven. Die regelingen bieden mogelijkheden om gemakkelijker scholing te volgen, full time of gecombineerd met werk. Doe de quiz en ontdek welke regeling het beste bij jou en je volgende loopbaanstap past!

Wil je weten met welke regelingen je je onderwijsloopbaan in het vo een boost kunt geven?
Doe dan de quiz op wordleraarinhetvo.nl